Bedrijfsstructuur en informatie
Nicee Advies &Projectmanagement, Dijek en Nicee Projecten B.V. (waaronder de handelsnaam Niceegebruiktdezon valt) respectievelijk ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 67129889, 58275738 en 54875137 functioneren als aparte entiteiten met eigen aandeelhouders die ieder verantwoordelijk zijn voor hun eigen activiteiten die worden uitgevoerd in deze entiteiten. Voor acquisitie van werkzaamheden wordt door de eigenaren gebruik gemaakt van de naam Nicee Advies &Projectmanagement en Niceegebruiktdezon. Deze entiteiten zijn op geen enkele wijze bestuurlijk of juridisch verbonden aan Nicee B.V. ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 34360751 en de daaraan verwante ondernemingen Nicee Trading AS en Nicee International AS. nummer 67129889, 58275738 en 54875137. De link vanuit de portal van www.nicee.nl is alleen een doorverwijzing naar de website van www.NiceeTrading.com van waaruit Nicee B.V. en de daaraan verwante ondernemingen Nicee Trading AS en Nicee International AS haar activiteiten promoot. Nicee Advies & Projectmanagement en/of Dijek en/of Nicee Projecten B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het (mis)(ge)bruik van de in www.NiceeTrading.com en/of door bestuurders en/of medewerkers aangeboden en/of verstrekte informatie.